2010-04-05 16:51 #0 av: Tina

Veckans fråga tar upp ämnen som på olika sätt knyter an till vår temamånad i april, Etik & Moral.

Tycker du att djurpoliser bör införas i Sverige?
Sverige är ett av de länder i världen som ses ha den mest humana synen på djur och även den starkaste djurskyddslagen. Ändå finns det ingen som kan föra djurens talan. Behöver Sverige en särskild enhet som endast fokuserar på djurens välbefinnande?

Kom ihåg att hålla god ton och att våra skrivregler gäller som alltid.