2010-04-19 17:51 #0 av: Tina

Veckans fråga tar upp ämnen som på olika sätt knyter an till vår temamånad i april, Etik & Moral.

Tycker du att det är okej att använda sig av piskor, elektricitet, stackel, stryphalsband eller andra liknande metoder för att driva djur till lydnad eller motverka ett visst beteende?

Alternativ 3 är menat som att det t ex är okej att använda stryphalsband men inte elektricitet.
Alternativ 4 är menat som att det t ex är okej att använda piskor på hästar men inte hundar.

Kom ihåg att hålla god ton och att våra skrivregler gäller som alltid.