2010-04-27 17:16 #0 av: Tina

Veckans fråga tar upp ämnen som på olika sätt knyter an till vår temamånad i april, Etik & Moral.

Skulle du på egen hand kunna avliva ett djur under förutsättning att det är svårt sjukt? 
Innehar du vapenlicens är det, enligt jordbruksverket, under vissa förutsättningar tillåtet att skjuta exempelvis sjuka hundar och katter. Hundvalpar och kattungar som är yngre än 14 dagar får avlivas genom slag mot huvudet, detta gäller även kaniner och gnagare som väger högst 1 kg.

Kom ihåg att hålla god ton och att våra skrivregler gäller som alltid.