2010-04-13 00:40 #0 av: Tina

Veckans fråga tar upp ämnen som på olika sätt knyter an till vår temamånad i april, Etik & Moral.

Anser du att det är rätt att utnyttja djuren för att åstadkomma en skönhet som endast gynnar människan?
Exempel är kupering av svans och öron på hundar.

Kom ihåg att hålla god ton och att våra skrivregler gäller som alltid.