2010-06-12 19:47 #0 av: Mari

... normal kroppstemperatur för de flesta däggdjur ligger mellan 36-38°C?

  • Fåglar och däggdjur sägs vara jämnvarma eller varmblodiga och har en relativt konstant kroppstemperatur
  • Myrpiggsvin och näbbdjur har en längre kroppstemperatur, runt 30-33°C
  • Genomsnittstemperaturen hos fåglar ligger runt 38-41°C
  • Endotermi innebär att djuret är beroende av inre medel för att reglera kroppstemperaturen
  • Ektotermi innebär att djuret är beroende av yttre medel för att reglera kroppstemperaturen
  • Thermos är grekiska för värme

Källa: Wikipedia