Djurens status

Hur anmäler jag vanvård?

2008-12-26 20:52 #0 av: Alexej

Som djurvänner borde vi aldrig tveka att anmäla en misstänkt vanvård eller misshandel av djur. Djuren har bara oss och det är bara vi som kan hjälpa de genom vår insats. Det är alltid bättre med en anmälan för mycket än för lite. En anmälan går alltid att göra anonymt. Ser det positiva i en anmälan. Antingen kan du hjälpa ett djur eller den misstänkta djurhållare får en bra djurhållning bekräftat av djurskyddsinspektören.

Om du misstänker eller har kännedom om att någon vanvårdar eller misshandlar ett djur måste du anmäla detta. Du kan lämna din anmälan till djurskyddsinspektören via telefon, e-post eller personlig kontakt och du har rätt att vara anonym. Men tänk på att ofta tas anmälan på större allvar om man kan stå för sina uppgifter.

Djurskyddsinspektören hittar du på bygg- och miljöavdelningen i din kommun.

OBS. Efter den 1 januari 2009 är inte längre kommunen ansvariga för djurskyddet utan länsstyrelsen.

 

Aleforskatter

Aleforskatter

För en anmälan behöver du så mycket fakta som möjligt:

  • Namn och adress till den misstänkta djurhållare. På landet kan du behöva fastighetsbeteckningen eller en vägbeskrivning där djuren vistas. Miljökontoren lägger upp sina arkiv efter fastighetsförteckning.
  • Vilken djurart det handlar om och hur många djur som finns på platsen.
  • Beskriv noga allt du vet om bakgrunden. Gärna namn och adresser till eventuella vittne.
  • Glöm inte. De bästa bevis är bilder. Försök att ta  många bra bilder med kameran eller mobilen.

Du bör också begära en kopia av miljökontorets utredning och beslut. Skriv upp när och vem du har kontaktad. Du har rätt att få ta del av handlingarna enligt offentlighetsprincipen och de ska utlämnas utan dröjsmål.

Då en anmälan kommit in gör inspektören en akutinspektion. Upptäcks brister ska dessa rättas till genom i första hand rådgivning. Om brister i djurhållningen konstateras vid en kontroll underrättas djurhållaren om detta och om de åtgärder som ska vidtas, samt tidpunkten när detta ska vara åtgärdat. Därefter sker en återinspektion för att tillse att åtgärderna vidtagits. Om missförhållanden inte rättas till eller är av allvarligare art kan djurhållaren få ett föreläggande, d.v.s. ett skriftligt preciserat och tidsatt krav på åtgärd. Vid upprepade förelägganden, eller om bristen som inte åtgärdats är av allvarligare art ska länsstyrelsen meddela djurförbud.
alaforsart62.JPG
Länsstyrelsen kan ta beslut om att omhänderta djur, samt förbjuda någon att hålla djur, eller ett visst slag av djur. Ett omhändertagande verkställs alltid av polismyndigheten, som då också blir ny ägare till djuret till dess att länsstyrelsen avgjort om djuret ska återlämnas, säljas eller överlåtas på annat sätt eller avlivas.

Kommunen kan besluta om ett omedelbart omhändertagande av djur som är utsatt för lidande och lidandet inte går att avhjälpa på annat sätt. Ett sådant beslut ska underställas länsstyrelsen som snarast ska avgöra om beslutet ska fortsätta att gälla.

Nästa instans för misstänkt vanvård är länsveterinären i ditt län. Dit kan du vända dig i nästa skede om du anser du miljökontoret inte har agerat tillräckligt kraftfullt

Alefors kök2a.JPG

Omhändertagna katter och hundar placeras av polisen på ett katt- eller hundpensionat. Länsstyrelsen gör en bedömning av ägarens lämplighet för att i fortsättningen ha hand om djur. Eftersom omhändertagandet oftast föranletts av brott mot djurskyddslagen är det vanligaste att djuret inte lämnas tillbaka till ägaren. Istället görs en värdering av djurets fysiska och psykiska hälsa. Sjuka djur avlivas, men är det ett friskt djur strävar man efter omplacering i ett nytt hem.

Man kan också göra en anmälan till länsstyrelsen eller polisen, som då vidarebefordrar denna till kommunen. Polisen kan även välja att utreda fallet själva såvida inte ett omhändertagande av djuret/en sker.

Polisen når du bäst genom telefon 114 14.

En anmälan via polis eller miljönämnden skickas vidare till åklagare som utreder om det finns grund för att väcka åtal för brott. Om utredningen resulterar i att åtal kan väckas, är det slutligen domstol som avgör målet.

kräks2.JPG

Misshandel 
Misshandel är ett brott enligt brottsbalken och ska anmälas till närmaste polismyndighet. Om polismyndigheten beslutar att ej åka ut i ärendet så begär att få skriftligt på det beslutet. Därefter har du möjlighet att JO-anmäla polismyndigheten.

Straff
"För djurplågeri kan den dömas som uppsåtligen eller av grov aktsamhet, otillbörligen utsätter djur för lidande, till böter eller fängelse i högst två år. (Brottsbalkens 16 kap 13 §)" Det kan gälla brott som till exempel överansträngning, misshandel eller vanvård.

I djurskyddslagstiftningen står hur djur ska vårdas och behandlas. Djur ska bland annat behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande, ges tillräckligt med foder och vatten, hållas i en god miljö som ger dem möjlighet att utföra sina naturliga beteenden. Djur får inte överansträngas eller hållas bundna på ett plågsamt sätt. En djurägare som inte respekterar dessa regler kan dömas för vanvård eller djurplågeri.

För mer information om djurskyddslagen kan du gå in på Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se

Så vill ingen katt ha det:

clip_image002.jpg

 

Jag fick ett bra exempel om

Skriftlig anmälan om djur som far illa

skriven av Kurran

För att få bästa effekt på en anmälan om missförhållanden som rör djur är skriftliga anmälningar att rekommendera. Vill man vara anonym är det bara att utesluta sitt eget namn. Dessutom är det bästa att skriva till polisen direkt och kalla det för polisanmälan. Är det något som absolut inte är ett polisärende skickar de över anmälan till djurskyddsinspektören. Det kan vara idé att skicka både till polisen och till kommunen. Någon dag efter att man skickat in anmälan ringer man till polisenoch/eller kommunen och frågar efter anmälan, diarienummer och namn på handläggare. Har man gjort en anomym anmälan kan man säga att man läst om den på ett kattforum. Kopia på anmälan kan man gott skicka till de lokaltidningar som finns. Sannolikheten att något händer ökar om någon journalist kontaktar myndigheten. Personnummer får man reda på om man ringer 0771-567567 och trycker sig fram enligt anvisningarna.

Offentlighetsprincipen innebär att alla inkomna handlingar till en mydighet och alla av myndigheten upprättade handlingar får läsas av vem helst utan att man behöver tala om sitt namn eller varför man vill läsa dem. Vill man ha kopia kan man behöva betala någon krona per sida om kommunfullmäktige så beslutat.

Kurran ställer gärna upp och hjälper till med formulering av anmälan om någon så önskar.

En anmälan kan se ut som följer:

Å-stad 2008-09-27

Till
Polismyndigheten i Q-län

Anmälan mot xx angående djur som (lämplig beskrivning)

Djurägare xx
personnummer
Landsvägen 345
M-stad

Anmälare - utesluts om man vill vara anonym

Vittnen
Kalle ... + adress
Stina ... + adress

Saken
Anmälan enligt Djurskyddslagen/Jordbruksverkets föreskrifter avseende (underlåtenhet att ge veterinärvård, för små rastgårdar, för lite mat, misshandel, för många djur, underlåtenhet att hålla utrymmen rena eller vad den nu kan vara men bara en kort sammanfattning)

Bakgrund
xx har x st katter ... Sedan ett antal månader har jag observerat att ...Tillämpligt lagrum (Bra att ange om man vet vilken lag eller föreskrift som djurägaren bryter mot)

Utveckling av orsaker till anmälan:
xx har under den senaste månaden ... Därför ... Katterna ... I bilaga 1 finns bilder ...  Dvs skriv här i detalj vad det är som du vill anmäla)

Vad jag här beskrivit strider mot gällande regelverk beträffande djurskydd och missförhållandena måste snarast åtgärdas samt  rättliga åtgärder sättas in mot djurägaren.

Detta brev skall diarieföras hos er i vanlig ordning.

Med vänliga hälsningar
xxxxx

 

 

Bilder: Miranda Oude Tanke (Göteborgs Katthjälpen) och det är bl.a. katter från Alefors.

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl
2008-12-26 20:56 #1 av: Druke

Mycket bra artikel!

Anmäl
2008-12-26 21:18 #2 av: AnneN

Superbra artikel, denna bokmärker jag så den är lätt att hitta för att kunna tipsa andra om den =)

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2008-12-27 12:42 #3 av: Mirzadancing

Jätte bra artikel;)

Anmäl
2008-12-28 12:24 #4 av: Hedbrant

Jättebra artikel.

Tycker man att ngt inte ser helt rätt ut när det gäller djurskötsel eller hantering av djur så är det bara att anmäla. Jag har anmält både zooaffär & privatpersoner när jag har sett att allt inte ser helt rätt ut. Även om man kanske misstar sig någon gång vid något fall sig så är det ändå bättre att anmäla en gång för mycket än inte alls, det tycker i alla fall jag.:)

 

Anmäl
2008-12-28 17:38 #5 av: Freja1

Jättebra artikel!! Det är jättebra att veta var man ska vända sig i sådana fall!

Flört

Anmäl
2008-12-28 18:06 #6 av: zickan

Jätte bra artikel. Någon som vet vem som skrivit denna?.
Nyfiken om jag kanske kan fp låna in den till exotiska djur och papegojor ifokus. Var väldigt bra skriven. Fick med allt :-D

zickans.com 

Värd på RåttorExotiskadjur

Anmäl
2008-12-29 10:11 #7 av: Ledin

Kanon bra! bra bilder till detta då ser man lite hur det kan vara ursh ja, stackars katter :*(

Anmäl
2008-12-29 11:57 #8 av: Alexej

Zickan, det var jag som skrev artikeln på Hittekatter. Men det är bara bra om det sprids till andra sajter.

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl
2008-12-29 18:55 #9 av: zickan

Jätte toppen!. Tack så mycket. Då lånar jag artiklen men skriver dit ditt namn :-D

zickans.com 

Värd på RåttorExotiskadjur

Anmäl
2009-01-24 15:32 #10 av: lodjuret

Hej alla djurvännerSkrattande!

 

Jag har en hund som springer hos mig, och jag brukar ge den hunden mat, och idag visade det sej att den gillade att leka också.

 

Så jag kastade en boll och hunden sprang och hämtade den.

Den springer lös, och den har lite tovor i bakGråter.

Vet inte vad man ska göra åt detta??????

Hjälp mig!

P.s ibörjan var den lite rädd och kom inte så nära, fast det var nog för att folk har skrämmt iväg den när den har kommit till dom. men den kommer närmare nu.

Och den hade gjort illa sig på tassen så det kom lite blod i snön idag.

 

mvh Lodjuret

Anmäl
2009-01-24 15:37 #11 av: Alexej

Menar du allvar?

Om ja, ring polisen direkt. 114 14

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl
2009-02-10 15:31 #12 av: sus-sharon

bra artikel, men kom ihåg att om man vill vara anonym bör man börja med att säga det. om du inte säger att du vill vara anonym som anmälare och djurhållaren vill veta vem som anmält så måste djurskyddsinspektören ange detta.

eftersom alla handlingar av detta slag är offentliga handlingar behöver du heller inte begära en kopia, den kan du knalla in och läsa/hämta själv.

Anmäl
2009-02-10 15:33 #13 av: sus-sharon

#10 om du matar hunden (och det visar sig att den "är ägarlös") så är det rent juridiskt du som är ägare och har ansvar.

anmäl till djurskyddet och kom ihåg att alltid kolla upp misstänkt hemlösa djur först. annars kan det som sagt bli du själv som står där med skägget i brevlådan som ägare till ett djur du aldrig trott du skaffat.

Anmäl
2009-02-10 15:45 #14 av: Dama

Var bor du någonstans ?

du måste anmäla om denna hund så den blir tillfångatagen

hur ser den ut?

 

Anmäl
2009-03-31 20:37 #15 av: lodjuret

Hunden har inte varit hos mig på länge. Och det är en granne till mig som har den, så jag vet var den bor!

Anmäl
2009-04-13 11:07 #16 av: [ElisabethYL]

Puttar upp

Det här är alltid lika aktuellt, tyvärr

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.