2009-01-12 19:37 #0 av: ParaKiss

Råtthjälpen startades och har som främsta uppgift att höja tamråttans status i samhället! Idag är tamråttan ett av våra mest utsatta sällskapsdjur, vi vill därför även verka för en ökad kunskap om dessa djurs behov och skötsel för att på så sätt minska eventuellt lidande orsakat av oss människor.

om_ratthjalpen.jpg

Vad Råtthjälpen gör

Vi ser till att olika situationer som kan leda till att råttor far illa eller ligger i riskzonen för avlivning, ser till att detta uppmärksammas och fångas upp och hjälper till att dessa råttor får en bättre framtid. Råtthjälpen strävar efter ett rikstäckande nätverk med många engagerade personer och jourhem över hela landet. Råtthjälpen verkar för minskad hänsynslös och obetänksam avel av tamråttor för att istället stödja avel med tamråttans hälsa och välbefinnande i fokus. Råtthjälpens ekonomi är helt beroende av frivilliga bidrag från privat personer eller välgörande organisationer.

Vilka råttor tas in till Råtthjälpen?

Till Råtthjälpen kommer tamråttor i alla åldrar med väldigt olika bakgrunder. En del kommer exempelviss från nedlagda uppfödningar, andra har hittats övergivna eller hotats till avlivning av tidigare ägare. Finns även fall där kullar som vart uppväxta i jourhem funnits tillgängliga för omplacering.

Du kan även rädda livet på en individ

Om man bestämmer sig för att ta hand om en tamråtta från Råtthjälpen blir du garanterad råd och hjälp under tamråttans livstid, men du försäkrar dig även om att kunna lämna tillbaka din tamråtta om du av någon anledning inte kan ha den kvar. Men framförallt kan du känna att du har räddat livet på denna individ utan att ha bidragit till en oansvarig uppfödning genom djuraffärer eller privatpersoner.

Många sätt du kan stödja Råtthjälpen på!

Det finns många sätt du kan hjälpa eller stöda råtthjälpen på, du kan bland annat bli medlem i föreningen vilket är det enklaste sättet att stödja råtthjälpen på. Men du kan även bli jourhem eller akuthem och vara med att hjälpa som tillfälligt hem för en eller flera råttor tills ett permanent hem hittats. Jourhemmen är väldigt viktiga för vår verksamhet, utan dessa hade många råttor aldrig kunnat räddas. Som akuthem ställer du upp som tillfälligthem tills ett jourhem blir tillgängligt. Du kan även sätta upp eller dela ut information om Råtthjälpen på veterinärkliniker, djuraffärer och andra ställen där du bor, eller bidra med gåvor genom att skänka burar, mat, bottenmaterial, djurmedicin, vitaminer till våra jourhem. Även ekonomiska gåvor är välkomna. Mer information och mycket mer hittar ni på vår hemsida där ni även hittar kontaktuppgifter till oss: www.ratthjalpen.se