2010-02-08 23:49 #0 av: Mari

Detta är en artikelserie där vi presenterar lite olika djurhem i vårt avlånga land. Gemensamt för alla är att de är anslutna till Djurskyddet Sverige och värnar om hemlösa djur.

djurhjalpen_svv_100.gif

 

Djurhem iFokus fokuserar på:

Föreningen Djurhjälpen

Föreningen Djurhjälpen hittar ni i Vaxholm och har ett katthem sedan 2003 men använder sig även av jourhem.
Vi på djirhem iFokus ställde några frågor som Annie Mohl, ordförande i föreningen svarade på och vi sammanställde till en artikel.

-När och hur bildades ni?

Föreningen Djurhjälpen bildades i april 2000 av Anna Sokolov, Agneta Kjernholm och Jenny Filmberg men arbetet för utsatta katter startade redan 1997. Vaxholms kommun hotade då att skjuta de förvildade katter som levde där. Anna Sokolov tog då saken i egna händer och började omhänderta katter. 1998 började Anna samarbeta med "Föreningen till stöd för hemlösa djur" på Kreta. Tillsammans bildade man sedan ISA och ur detta samarbete växte Föreningen Djurhjälpen fram.
Katthemmet togs I bruk under sommaren 2003. Den officiella invigningen gick av stapeln den 11 oktober 2003.

- Hur arbetar ni?

Djurhjälpens främsta syfte är att stävja antalet hemlösa och avlivningshotade katter genom omplacering, kastrering och informationsspridning. Föreningen verkar för att höja kattens status och välmående.
Vi arbetar främst med att ta emot hemlösa och illa behandlade katter. De flesta är katter i störst behov av hjälp. Vi har ett katthem, men arbetar även med synlighet, påverkan etc som näms här ovan. I något enstaka fall har vi även tagit emot någon kanin men det är inte vanligt då vi fokuserar på katter.

katthemmet_utsidan.jpg
Detta är synen man möts av när man besöker Djurhjälpen.

-Hur många arbetar hos er?

Vi har 3 personer anställda som delar på 1,5 heltidstjänst. Vi har ca 75 volontärer allt som allt, som sköter katthem, evenemang, hemsida, är jourhem etc.

-Hur många djur har ni lyckats omplacera sedan starten?

ca 1000 katter, men detta är en uppskattning.

-Hur lyckas ni finansiera det hela?

Djurhjälpen är en helt ideell förening. Vi får inga bidrag från stat eller kommun.
Vår största inkomstkälla är försäljningen av vår kalender. Vi måste också lita på att få in privata gåvor och donationer. Inga bidrag från kommuner eller myndigheter. Vår kalender är vår största och viktigaste inkomstkälla. Vi har försökt fokusera på våra skyggisar och långliggare med bilder på dem. I kalender kan man under varje månad och katt läsa om kattens historia och personlighet. Det är ibland tårdrypande historier!
Vi säljer ca 5000- 600 kalendrar varje år.

IMG_1965.jpg
Bur 1, 2 och 3 (av 7)

-Hur stor kapacitet har ert djurhem?

Vi kan ta emot ca 60 katter. Katthemmet bedrivs professionellt. Vi har även runt 20-30st aktiva jourhem.

 

-----------------------------------------------
Vill ni veta mer?
Fullständigt namn:
Föreningen Djurhjälpen
Var finns ni: Verksamma främst i Stockholmsområdet
Kontakt: Eriksövägen 4, Vaxholm
Telefon: 08- 541 33 336
Hemsida: www.djurhjalpen.nu
Mail: kontakt@djurhjalpen.nu
Kontonummer: 54 07 10-1
-------------------------------------------------------------------
Föreningen Djurhjälpen är ansluten till Djurskyddet Sverige