2010-01-25 18:24 #0 av: Mari

Detta är en artikelserie där vi presenterar lite olika djurhem i vårt avlånga land. Gemensamt för alla är att de är anslutna till Djurskyddet Sverige och värnar om hemlösa djur.

Djurskyddet Bohuslän

 

Djurhem iFokus fokuserar på:

Djurskyddet Bohuslän

Föreningen Djurskyddet Bohuslän hittar ni i Bohuslän och består av olika jourhem där katterna vistas i väntan på att ett permanent hem ska dyka upp.  Vi på djurhem iFokus ställde några frågor som Linda Andersson, sekreterare svarade på och vi sedan sammanställde till en artikel.

 

-När och hur bildades ni? Hur arbetar ni?

Djurskyddet är en ideell förening som startades i augusti 2008. Föreningen är en del av Djurskyddet Sverige som är Sveriges största djurskyddsförening.
Vi arbetar på olika sätt för att höja kattens status i samhället. Genom informationsinsatser och kampanjer vill vi verka för att även katter ska bli behandlade med empati och respekt.

Vi tar hand om och omplacerar hemlösa katter i nya varaktiga hem.

Styrelsen består av sex personer:

Ordförande: Jessica Petersson
Vice ordförande: Jeanette Holmén
Kassör: Eriqa Lindsten
Sekreterare: Linda Andersson
Ledamot: Cecilia Bergqvist
Ledamot: Maria Alexandersson

 

-Hur många arbetar hos er?

Vi jobbar med sk jourhem, där katterna tas om hand för att senare få ett "eget" hem.
För närvarande har vi 9 aktiva jourhem runt om i Bohuslän. (om jourhemmen skrivs mer längre ner)
När vi har någon aktivitet är det någon/några ur styrelsen och ibland aktiva medlemmar som håller i trådarna.

Allt arbete vi gör är helt ideellt.

 

-Hur många djur har ni lyckats omplacera sedan starten?

Under 2009 har vi tagit hand om 33 katter varav 27 har fått nytt hem.


-Hur lyckas ni finansiera det hela?

Vår största inkomst är medlemsavgifter och gåvor. (Under 2009 uppgick medlemsantalet till 145 st)

På våra aktiviteter får vi även in några kronor på försäljning av tex bakverk, hantverk mm och vi försöker även få ihop till ett lotteri där vinsterna är skänkta.
Vi har även bössor stående på lokala butiker och caféer där människor kan lägga en slant om de vill bidra till vårt arbete.

Vi har även fått bidrag från Djurskyddet Sverige för att genomföra kastreringskampanj.
Medlemsavgiften för 2010 är 250kr (under 2009 var medlemsavgiften 150 kr)

 

-Hur stor kapacitet har ert djurhem?

Som nämndes tidigare har vi inget djurhem utan vi arbetar med jourhem.

Vår verksamhet är mycket beroende av våra jourhem.
Som jourhem öppnar man dörrarna till sitt hem för att ta hand om katten, som om den vore den egna, tills vi finner den ett permanent hem.
Under kattens tid i jourhemmet står vi för alla kostnader för katten, såsom veterinärvård, mediciner, mat, sand, låda och leksaker.

För att passa som jourhem ska man ha tillräckligt med utrymme för katten.
Tidigare erfarenhet av katter är bra, men inget krav. Man kan ha en egen katt i hemmet men det är då nödvändigt att hålla den egna katten åtskiljd från den nya katten, då den nya kan bära på sjukdomar som kan överföras från katt till katt.

 

Några speciella djur som har satt extra stora tassavtryck

Tror att vi alla på något sätt blivit berörda av de katter vi varit i kontakt med.

Vi har till exempel syskonkatterna Nisse och Sessan som, efter nästan ett år i jourhem, äntligen fick ett eget hem. De fick tom flytta till samma hem.


NisseSessan.jpg
Syskonen Nisse och Sessan tillsammans

Personligen värmer tanken på katten Oscar särskilt.

Jag var själv jourhem tidigare och fick en dag in en skygg kattkille som bara fräste så fort jag närmade mig. Han mådde uppenbarligen inget vidare i sällskap med människor.

oscar1.gif
Katten Oscar

Efter tre veckor ("karantänen") lät jag honom komma ut och umgås med mina egna katter.

Det tog bara någon dag sen låg han och sov hos mig i sängen medan han kurrade ljudligt.
Det var ett tungt men samtidigt lyckligt ögonblick när Oscar flyttade ifrån mig och fick sitt alldeles egna hem.

 

-----------------------------------------------
Vill ni veta mer?
Fullständigt namn: Djurskyddet Bohuslän (gm Linda Andersson, sekreterare)
Vart finns ni: Verksamma i Bohuslän med omnejd.
Kontakt: Djurskyddet Bohuslän, c/o Andersson, Krokstad 45, 455 95 Hedekas
Hemsida
: www.djurskyddetbohuslan.se
Mail: info@djurskyddetbohuslan.se
Telefon: Tel: 0761-177781 (telefontider. Vi är svåra att nå på detta sätt. Enklast är via mail)
Bankgiro: 321-1414
-------------------------------------------------------------------
Djurskyddet Bohuslän är ansluten till Djurskyddet Sverige