2010-04-01 13:07 #0 av: Mari

Under hela Aprilmånad kommer vi här inne på djurhem fokusera lite extra på ämnen som hör till etik och moral. I denna artikel presenterar vi temat lite extra.

 

Välkomna till Aprils temamånad

Under denna månad ska vi gå lite djupare på ämnet Etik och Moral, självklart med inriktning på djur. Detta är vår första temamånad som vi hoppas kommer efterföljas av flera andra.

Aktiviteter

Vi har planerat in några olika aktiviteter under perioden. Det kommer bland annat att publiceras artiklar, intervjuer och tävlingar med sponsrade priser. Även flera disskutionstrådar kommer att skapas som vi hoppas att alla känner sig manad att delta i.

Funderingar?

Under temaperioden är det som alltid, fritt fram att lägga ut annonser om djur som behöver omplaceras eller skriva det man vill. Vi hoppas även att ni medlemmar startar egna trådar med frågor eller uppmaningar, gärna inom etik och moral så att vi tillsammans kan disskutera och komma med svar. Alla inlägg som rör temamånaden ska läggas i forumgrupp 14. Teman.

Nu hoppas vi att denna månad blir kul och lärorik för alla som besöker djurhem.