Djurfakta

Giftiga växter

2010-06-07 21:55 #0 av: AnneN

En del djur äter verkligen ALLT de kommer åt oavsett vad det är och om det är giftigt eller ej, därför har jag sammanställt denna lista över giftiga växter.

Amaryllis

Växten, speciellt löken, innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.
Symtom:
Magbesvär.
amaryllis.JPG
Foto: Sofiae

Anemon

Växterna innehåller bl a protoanemonin, som är irriterande. Halten varierar mellan olika arter. Blommande växter har högst halt.
Symtom:
Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Azalea

Växten innehåller liknande ämnen som rododendron.
Symtom:
Brännande känsla i mun och svalg, salivavsöndring, kräkningar och diarré. I allvarliga fall eventuellt även allmänpåverkan.

Belladonna

Växten är mycket giftig. Innehåller bl.a. atropin.
Symtom:
Muntorrhet, hjärtklappning, yrsel, vida pupiller, dimsyn, oro och hallucinationer. I allvarliga fall eventuellt även medvetslöshet och kramper.

Benved

Växten, speciellt fröna, innehåller ämnen som är irriterande och som kan påverka hjärtat.
Symtom:
Kan komma efter flera timmar. Kräkningar, magsmärtor och diarré. I allvarliga fall eventuellt även hjärtrytmrubbningar och kramper.

Besksöta

Växten innehåller bl.a. solanin som har irriterande egenskaper. Mogna bär har lägre halt än omogna.
Symtom:
Magbesvär. Vid förtäring av stor mängd eventuellt även andra symtom.

Bittermandel

Innehåller amygdalin som kan utveckla cyanväte efter förtäring. Den inre kärnan i aprikos, persika, plommon, körsbär m.fl. innehåller också amygdalin.
Symtom:
Illamående, kräkningar, yrsel och hjärtklappning. I allvarliga fall eventuellt även medvetande- och andningspåverkan.

Björnloka

Björnloka innehåller furokumariner som är irriterande på hud, särskilt om huden utsätts för solbestrålning (fototoxisk reaktion).
Symtom:
Brännskadeliknande symtom med kraftig hudirritation, rodnad och blåsor, som kan bli stora och smärtsamma. Besvären kan kvarstå i veckor, eventuellt även ärrbildning och mörkfärgning av huden.

Blomman för dagen

Förgiftningar har inträffat då växten prövats i missbrukssyfte.
Symtom:
Okänd
blomma_dagen_2.jpg
Foto: Texasmamma

Blomsterböna

Bönorna innehåller bl.a. phasin som har irriterande egenskaper. Detta ämne förstörs vid kokning. De mogna bönorna är dekorativa, ofta marmorerade i vinrött och svart, även helt vita bönor förekommer.
Symtom:
Magbesvär.

Blomstertobak

Växten, speciellt bladen, innehåller nikotin i låg halt.
Symtom:
Kräkningar, blekhet, kallsvettighet och hjärtklappning.

Blåsippa

Växterna innehåller bl a protoanemonin, som är irriterande. Halten varierar mellan olika arter. Blommande växter har högst halt.
Symtom:
Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Blåstjärna

Uppges innehålla ämnen som kan påverka hjärtat.
Symtom:
Hjärtbesvär.

Blåtry

Växten innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.
Symtom:
Magbesvär.

Bok

Ollonen innehåller okända ämnen som har irriterande egenskaper.
Symtom:
Magbesvär.

Bolmört

Växten är giftig. Speciellt roten innehåller bl.a. atropin.
Symtom:
Muntorrhet, hjärtklappning, yrsel, vida pupiller, dimsyn, oro och hallucinationer.

Bondtobak

Växten, speciellt bladen, innehåller nikotin i låg halt.
Symtom:
Kräkningar, blekhet, kallsvettighet och hjärtklappning.

Brakved

Växten innehåller frangulin som har laxerande egenskaper.
Symtom:
Kan komma efter flera timmar. Kräkningar, magsmärtor och diarré. I allvarliga fall eventuellt även njurpåverkan.

Buxbom

Växten innehåller bl.a. buxin.
Symtom:
Magbesvär. Vid förtäring av stor mängd eventuellt även andra symtom.

Cyklamen

Växten, speciellt rotstocken, innehåller cyklamin som har irriterande egenskaper.
Symtom:
Magbesvär.

Digitalis

Växten är mycket giftig. Speciellt bladen innehåller bl a digitalis, som kan påverka hjärtat.
Symtom:
Kan komma efter flera timmar. Illamående, kräkningar, trötthet och hjärtrytmrubbningar.

Druvfläder

Bären innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.
Symtom:
Magbesvär.

Ek

Växten innehåller garvämnen.
Symtom:
Magbesvär.

ekollon-02.jpg

En

Växten innehåller eteriska oljor
Symtom:
Kan ge brännande känsla i mun och svalg samt magbesvär. Vid förtäring av stor mängd eventuellt även andra symtom.

Filodendron

Växten innehåller ämnen som är irriterande.
Symtom:
Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Fingerborgsblomma

Växten är mycket giftig. Speciellt bladen innehåller bl.a. digitalis, som kan påverka hjärtat.
Symtom:
Kan komma efter flera timmar. Illamående, kräkningar, trötthet och hjärtrytmrubbningar.

Flamingoblomma

Växten innehåller ämnen som är irriterande.
Symtom:
Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Fredskalla

Växten innehåller ämnen som är irriterande.
Symtom:
Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Fänrikshjärta

Växten, speciellt blad och rot, innehåller bl.a. protopin som är irriterande.
Symtom:
Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Färgginst

Växten innehåller, liksom gullregn, bl.a. cytisin men halten uppges vara lägre.
Symtom:
Magbesvär. Vid förtäring av stor mängd eventuellt även andra symtom.

Garderobsblomma

Växten innehåller starkt irriterande växtsaft.
Symtom:
Kan ge brännande känsla i mun och svalg samt svullnad, blåsor, salivavsöndring, sväljsvårigheter och magbesvär. Växtsaften kan ge kraftig ögonirritation och hudretning.

Getrams

Växten, speciellt fröna, innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.
Symtom:
Magbesvär.

Ginst

Växten innehåller, liksom gullregn, bl.a. cytisin men halten uppges vara lägre.
Symtom:
Magbesvär. Vid förtäring av stor mängd eventuellt även andra symtom.

Gladiolus

Släkt med iris, innehåller sannolikt liknande ämnen.
Symtom:
Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Gullranka

Växten innehåller ämnen som är irriterande.
Symtom:
Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Bild085.jpg

Foto: hindul

Gullregn

Växten är giftig. Speciellt fröna innehåller cytisin.
Symtom:
Kan komma inom en halvtimme till ett par timmar. Illamående, kräkningar, yrsel, slöhet, hjärtklappning, vida pupiller och feber. I allvarliga fall eventuellt även muskelryckningar, medvetande- och andningspåverkan.

Gummiplanta

Växten innehåller vit växtsaft som är starkt irriterande.
Symtom:
Kan ge brännande känsla i mun och svalg samt svullnad, blåsor, salivavsöndring, sväljsvårigheter samt magbesvär. Växtsaften kan ge kraftig ögonirritation och hudretning.

Harsyra

Växten innehåller oxalater i låg halt.
Symtom:
Magbesvär, vid förtäring av stor mängd eventuellt även njurpåverkan.

High Chaparral

Växterna innehåller vit växtsaft som är starkt irriterande.
Symtom:
Kan ge brännande känsla i mun och svalg samt svullnad, blåsor, salivavsöndring, sväljsvårigheter samt magbesvär. Växtsaften kan ge kraftig ögonirritation och hudretning.

Hortensia

Växten, speciellt blad och blomknoppar, innehåller ämnen som bl.a. har irriterande egenskaper.
Symtom:
Magbesvär.

Hundpersilja

Växten är giftig och uppges innehålla liknande ämnen som sprängört och odört, dock i lägre halt.
Symtom:
Kan komma plötsligt med salivavsöndring, kräkningar, törst, synstörningar, muskel- och andningsförlamning.

Hundrova

Växten innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.
Symtom:
Magbesvär. Vid förtäring av stor mängd eventuellt även andra symtom.

Hyacint

Växten, speciellt löken, innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.
Symtom:
Magbesvär.

Hästkastanj

Hästkastanjen innehåller ämnen som bl.a. har irriterande egenskaper.
Symtom:
Kan komma efter flera timmar. Kräkningar, magsmärtor och diarré. Vid förtäring av stor mängd eventuellt även andra symtom.

Idegran

Växten är giftig. Innehåller bl.a. taxin samt en irriterande olja. Det röda fruktköttet är ofarligt. Förtäring av barr och söndertuggade frön innebär förgiftningsrisk.
Symtom:
Magbesvär. I allvarliga fall eventuellt även hjärt- och allmänpåverkan.

Ilex

Växten innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.
Symtom:
Magbesvär.

Jatrofa

Växten innehåller även irriterande ämnen.
Symtom:
Brännande känsla i mun och svalg, kräkningar, magsmärtor och diarré. För vissa jatrofa-arter kan symtomen bli kraftiga och ihållande med vätskeförlust som följd.

Julros

Växten innehåller bl.a. protoanemonin som är irriterande.

Symtom: Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär, eventuellt även andra symtom.

Julstjärna

Den vita växtsaften är irriterande.

Symtom: Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Järnek

Växten innehåller ämnen som har irriterande egenskaper. Järnek har röd-, orange- eller gulfärgade bär.
Symtom:
Magbesvär.

Jätteloka

Jätteloka innehåller furokumariner som är irriterande på hud, särskilt om huden utsätts för solbestrålning (fototoxisk reaktion).
Symtom:
Brännskadeliknande symtom med kraftig hudirritation, rodnad och blåsor, som kan bli stora och smärtsamma. Besvären kan kvarstå i veckor, eventuellt även ärrbildning och mörkfärgning av huden.
loka1.jpg
Foto: DesK

Kabbleka

Innehåller bl.a. protoanemonin, som är irriterande.
Symtom:
Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Kaprifol

Släkt med try och innehåller sannolikt liknande ämnen.
Symtom:
Magbesvär.

Kermesbär

Hela växten, speciellt rot och frön, innehåller irriterande ämnen.
Symtom:
Kräkningar, magsmärtor och diarré. Vid förtäring av stor mängd eventuellt även andra symtom.

Klematis

Innehåller bl.a. protoanemonin, som är irriterande.
Symtom:
Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Klivia

Växten innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.
Symtom:
magbesvär.
klivia.jpg
Foto: Texasmamma

Klänglilja

Växten är mycket giftig. Speciellt rotknölen innehåller kolchicin.
Symtom:
Kan komma efter flera timmar. Magsmärtor, kräkningar och diarré, som kan bli kraftiga och ihållande och leda till vätskeförlust. I allvarliga fall eventuellt även feber, cirkulations-, andnings- och njurpåverkan senare i förloppet.

Korallbär

Växten innehåller bl.a. solanin som har irriterande egenskaper.
Symtom:
Magbesvär. Vid förtäring av stor mängd eventuellt även andra symtom.

Kristi törnekrona

Innehåller vit växtsaft som är starkt irriterande.
Symtom:
Kan ge brännande känsla i mun och svalg samt svullnad, blåsor, salivavsöndring, sväljsvårigheter samt magbesvär. Växtsaften kan ge kraftig ögonirritation och hudretning.

Kristtorn

Växten innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.
Symtom:
Magbesvär.

Kroton

Växtsaften är irriterande.
Symtom:
Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Liguster

Växten innehåller okända ämnen som har irriterande egenskaper.
Symtom:
Magbesvär. Vid förtäring av stor mängd eventuellt även andra symtom.

Liljekonvalj

Växten är giftig. Speciellt blommor och blad innehåller ämnen som är irriterande och som kan påverka hjärtat.
Symtom:
Magbesvär. I allvarliga fall eventuellt även hjärtrytmrubbningar.

liljekonvalj.jpg

Lobelia

Växten, speciellt rot och frön, innehåller bl.a. lobelin.
Symtom:
Okänd.
lobelia.jpg
Foto: Spectabile

Lupin

Växten, speciellt fröna, innehåller bl.a. spartein.
Symtom:
Magbesvär.

Lyckoklöver

Växten innehåller oxalater i låg halt.
Symtom:
Magbesvär, vid förtäring av stor mängd eventuellt även njurpåverkan.

Bild080.jpg

Foto: hindul

Löjtnantshjärta

Släkt med fänrikshjärta, innehåller sannolikt liknande ämnen.
Symtom:
Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Mistel

Innehåller viscotoxiner som har irriterande egenskaper.
Symtom:
Magbesvär.

Mjölkbuske

Växten innehåller vit växtsaft som är starkt irriterande.
Symtom:
Kan ge brännande känsla i mun och svalg samt svullnad, blåsor, salivavsöndring, sväljsvårigheter samt magbesvär. Växtsaften kan ge kraftig ögonirritation och hudretning.

Monstera

Växten innehåller ämnen som är irriterande.
Symtom:
Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Bild083.jpg

Foto: hindul

Moses brinnande buske

Växten, speciellt frökapseln, innehåller en olja som är irriterande på hud, särskilt om huden utsätts för solbestrålning (fototoxisk reaktion). Förgiftningar genom förtäring av växten är inte kända.
Symtom:
Brännskadeliknande symtom med kraftig hudirritation, rodnad och blåsor. Besvären kan kvarstå i veckor, eventuellt även ärrbildning och mörkfärgning av huden.

Murgröna

Växten, speciellt bladen, innehåller ämnen som bl.a. har irriterande egenskaper.
Symtom:
Magbesvär. Vid förtäring av stor mängd eventuellt även andra symtom.

Mönjelilja

Växten innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.
Symtom:
Magbesvär.

Nakna jungfrun

Växten är mycket giftig. Speciellt frön, lök och blommor innehåller kolchicin.
Symtom:
Kan komma efter flera timmar. Magsmärtor, kräkningar och diarré, som kan bli kraftiga och ihållande och leda till vätskeförlust. I allvarliga fall eventuellt även feber, cirkulations-, andnings- och njurpåverkan senare i förloppet.

Narciss

Växten, speciellt löken, innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.
Symtom:
Magbesvär.

Nattskatta

Växten innehåller bl.a. solanin som har irriterande egenskaper. Mogna bär har lägre halt än omogna.
Symtom:
Magbesvär. Vid förtäring av stor mängd eventuellt även andra symtom.

Nerium

Växten är mycket giftig. Innehåller ämnen som kan påverka hjärtat.
Symtom:
Kan komma efter flera timmar. Illamående, kräkningar, trötthet och hjärtrytmrubbningar.

Nordisk stormhatt

Innehåller akonitinliknande ämnen.
Symtom:
Kan komma plötsligt, inom en timme, med brännande känsla i mun och svalg, kräkningar, diarré, salivavsöndring, kallsvettighet, myrkrypningar, synstörningar, hjärtrytmrubbningar, kramper och andningsförlamning.

Odört

Växten är mycket giftig. Innehåller koniin.
Symtom:
Kan komma plötsligt med salivavsöndring, kräkningar, törst, synstörningar, muskel- och andningsförlamning.

Okeander

Växten är mycket giftig. Innehåller ämnen som kan påverka hjärtat.
Symtom:
Kan komma efter flera timmar. Illamående, kräkningar, trötthet och hjärtrytmrubbningar.

Olvon

Växten innehåller okända bitterämnen.
Symtom:
Magbesvär.
olvon.jpg
Foto: Spectabile

Ormbär

Växten innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.
Symtom:
Magbesvär.

Parkolvon

Växten innehåller okända bitterämnen.
Symtom:
Magbesvär.
buske5.jpg
Foto: DesK

Paternosterböna

Växten är mycket giftig. Speciellt bönan innehåller abrin. Bönan används bl.a. till halsband och leksaker. Den är hård, oftast röd med ett svart märke men kan ibland vara svart och vit.
Symtom:
Kan komma efter flera timmar. Kräkningar, magsmärtor och diarré, som kan bli kraftiga och ihållande och leda till vätskeförlust. I allvarliga fall eventuellt även njur- och allmänpåverkan senare i förloppet.

Pingstlilja

Växten, speciellt löken, innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.
Symtom:
Magbesvär.
pingstlilja.jpg
Foto: Texasmamma

Potatis (De gröna växtdelarna)

De gröna växtdelarna innehåller solanin som har irriterande egenskaper.
Symtom:
Magbesvär. Vid intag av stor mängd eventuellt även andra symtom.

Prickblad

Växten, speciellt stam och bladstjälk, innehåller starkt irriterande växtsaft.
Symtom:
Kan ge brännande känsla i mun och svalg samt svullnad, blåsor, salivavsöndring, sväljsvårigheter och magbesvär. Växtsaften kan ge kraftig ögonirritation och hudretning.

Påsklilja

Växten, speciellt löken, innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.
Symtom:
Magbesvär.
DSC_0245.JPG
Foto: Moalinn Ahlström

Rabarber

Växten, speciellt bladen, innehåller oxalsyra samt ämnen som har irriterande egenskaper.
Symtom:
Inom ett dygn kräkningar, magsmärtor, diarré, eventuellt även njurpåverkan.

rabarber~0.jpg

Ricin

Växten är mycket giftig. Speciellt fröna innehåller ricin.
Symtom:
Kan komma efter flera timmar. Kräkningar, magsmärtor och diarré, som kan bli kraftiga och ihållande och leda till vätskeförlust. I allvarliga fall eventuellt även njur- och allmänpåverkan senare i förloppet.

Riddarsporre

Växten, speciellt fröna, innehåller akonitinliknande ämnen i varierande halter.
Symtom:
Okänd.

Rododendron

Växten, speciellt blad, blommor och nektar, även honung, innehåller andromedotoxin.
Symtom:
Brännande känsla i mun och svalg, salivavsöndring, kräkningar och diarré. I allvarliga fall eventuellt även allmänpåverkan.
Rododenron_c.jpg
Foto: Assars

Rosenböna

Bönorna innehåller bl.a. phasin som har irriterande egenskaper. Detta ämne förstörs vid kokning. De mogna bönorna är dekorativa, ofta marmorerade i vinrött och svart, även helt vita bönor förekommer.
Symtom:
Magbesvär.

Rosentry

Växten innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.
Symtom:
Magbesvär.

Rönnbär

I stor mängd kan bären vara giftiga.
Symtom:
Balansproblem, drägling (den som blivit förgiftad uppträder som om den vore berusad).

Scilla

Uppges innehålla ämnen som kan påverka hjärtat.
Symtom:
Hjärtbesvär.

scilla.jpg
Foto: DesK


Silverkalla

Växten innehåller ämnen som är irriterande.
Symtom:
Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Skelört

Växten innehåller en gulröd växtsaft som är irriterande.
Symtom:
Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Skogsolvon

Växten innehåller okända bitterämnen.
Symtom:
Magbesvär.

Skogstry

Växten innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.
Symtom:
Magbesvär.

Skvätt iväg

Växterna innehåller vit växtsaft som är starkt irriterande.
Symtom:
Kan ge brännande känsla i mun och svalg samt svullnad, blåsor, salivavsöndring, sväljsvårigheter samt magbesvär. Växtsaften kan ge kraftig ögonirritation och hudretning.
skvatt1.jpg
Foto: DesK

Smaragdblomma

Växten innehåller starkt irriterande växtsaft.
Symtom:
Kan ge brännande känsla i mun och svalg samt svullnad, blåsor, salivavsöndring, sväljsvårigheter och magbesvär. Växtsaften kan ge kraftig ögonirritation och hudretning.

Smällbär

Växten innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.
Symtom:
Magbesvär.

Smörblomsväxter och sippor

Anemon, Blåsippa, Kabbleka, Klematis, Smörblomma, Svalört, Vitsippa mfl

Växterna innehåller bl.a. protoanemonin, som är irriterande. Halten varierar mellan olika arter. Blommande växter har högst halt.
Symtom:
Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.
Smörblomma.JPG
Foto: MonisN

Snöbär

Växten innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.
Symtom:
Magbesvär.

Snödroppe

Växten, speciellt löken, innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.
Inga allvarliga förgiftningar kända hos människa.
Symtom:
Magbesvär.
DSC_0225.JPG
Foto: Moalinn Ahlström

Sommarfläder

Växten innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.
Symtom:
Magbesvär.

Spansk peppar

Frukten innehåller capsaicin, som är starkt irriterande.
Symtom:
Kan ge brännande känsla i mun och svalg. Växtsaften kan ge kraftig ögonirritation och hudretning.

Spikklubba

Växten är mycket giftig. Speciellt frön, blad och blommor innehåller bl.a. atropin.
Symtom:
Muntorrhet, hjärtklappning, yrsel, vida pupiller, dimsyn, oro och hallucinationer. I allvarliga fall eventuellt även medvetslöshet och kramper.

Sprängört

Växten är mycket giftig. Speciellt roten innehåller cicutoxin. Förtäring kan innebära livsfara, även små mängder kan ge allvarlig förgiftning. Dödsfall har inträffat vid förväxling med ätliga rötter. Rotstocken och nedre delen av stjälken är ihåliga med tvärväggar och innehåller en gulaktig, oljig växtsaft, där giftet är koncentrerat. Sprängört växer vid stränder, vattendrag eller på fuktiga ställen. Roten kan bli lättåtkomlig vid t ex grävning eller torka.
Symtom:
Kan komma plötsligt, inom en halvtimme, med kraftig salivavsöndring, magsmärtor, kräkningar, diarré, ihållande kramper, medvetslöshet och andningsförlamning.

Stormhatt

Äkta stormhatt är mycket giftig. Speciellt frön och rot innehåller bl.a. akonitin.
Symtom:
Kan komma plötsligt, inom en timme, med brännande känsla i mun och svalg, kräkningar, diarré, salivavsöndring, kallsvettighet, myrkrypningar, synstörningar, hjärtrytmrubbningar, kramper och andningsförlamning.

Svalört

Innehåller bl.a. protoanemonin, som är irriterande.
Symtom:
Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.
svalört.JPG
Foto: Inkanyezi

Svärdslilja

Växten, speciellt rotknölen, innehåller ämnen som är irriterande.
Symtom:
Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Taxus

Växten är giftig. Innehåller bl.a. taxin samt en irriterande olja. Det röda fruktköttet är ofarligt. Förtäring av barr och söndertuggade frön innebär förgiftningsrisk.
Symtom:
Magbesvär. I allvarliga fall eventuellt även hjärt- och allmänpåverkan.

Tazett

Växten, speciellt löken, innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.
Symtom:
Magbesvär.

Tibast

Växten är giftig. Speciellt bark och bär innehåller daphnetoxin och mezerein som är starkt irriterande.
Symtom:
Brännande känsla i mun och svalg samt svullnad, blåsor, salivavsöndring, sväljsvårigheter, kräkningar, magsmärtor och diarré. I allvarliga fall ev. även medvetslöshet, kramper och njurpåverkan. Växtsaften kan ge kraftig ögonirritation och hudretning.
Tibast.JPG
Foto: Spectabile

Tidlösa

Växten är mycket giftig. Speciellt frön, lök och blommor innehåller kolchicin.
Symtom:
Kan komma efter flera timmar. Magsmärtor, kräkningar och diarré, som kan bli kraftiga och ihållande och leda till vätskeförlust. I allvarliga fall eventuellt även feber, cirkulations-, andnings- och njurpåverkan senare i förloppet.

Tobak

Växten, speciellt bladen, innehåller nikotin i låg halt.
Symtom:
Kräkningar, blekhet, kallsvettighet och hjärtklappning.

Trekantseuforbia

Växterna innehåller vit växtsaft som är starkt irriterande.
Symtom:
Kan ge brännande känsla i mun och svalg samt svullnad, blåsor, salivavsöndring, sväljsvårigheter samt magbesvär. Växtsaften kan ge kraftig ögonirritation och hudretning.

Trolldruva

Växten innehåller bl.a. protoanemonin, som är irriterande.
Symtom:
Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Try

Växten innehåller ämnen som har irriterande egenskaper.
Symtom:
Magbesvär.

Tuja

Växten, speciellt grenspetsarna, innehåller en eterisk olja som är irriterande.
Symtom:
Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Tulpan

Växten, speciellt löken, innehåller tulipin som har irriterande egenskaper.
Symtom:
Magbesvär.
tulpan.jpg

Törel

Växterna innehåller vit växtsaft som är starkt irriterande.
Symtom:
Kan ge brännande känsla i mun och svalg samt svullnad, blåsor, salivavsöndring, sväljsvårigheter samt magbesvär. Växtsaften kan ge kraftig ögonirritation och hudretning.

Vallmo

Växterna innehåller flera olika ämnen. Halter och sammansättning varierar mellan arterna. Endast opievallmo innehåller morfin. De odlade och vildväxande svenska arterna är relativt ofarliga.
Symtom:
Magbesvär. I allvarliga fall eventuellt även små pupiller, andnings- och medvetandepåverkan.
Jättevallmo.JPG
Foto: MonisN

Vildkaprifol

Släkt med try och innehåller sannolikt liknande ämnen.
Symtom:
Magbesvär.

Vildpersilja

Växten är giftig och uppges innehålla liknande ämnen som sprängört och odört, dock i lägre halt.
Symtom:
Okänd.

Vintergäck

Växten, speciellt rotknölen, innehåller ämnen som kan påverka hjärtat.
Symtom:
Hjärtbesvär.

Vitsippa

Växterna innehåller bl.a. protoanemonin, som är irriterande. Halten varierar mellan olika arter. Blommande växter har högst halt.
Symtom:
Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.
Vitsippor.jpg
Foto: MonisN

Zamiakalla

Växten innehåller starkt irriterande växtsaft.
Symtom:
Kan ge brännande känsla i mun och svalg samt svullnad, blåsor, salivavsöndring, sväljsvårigheter och magbesvär. Växtsaften kan ge kraftig ögonirritation och hudretning.

Äkta stormhatt

Äkta stormhatt är mycket giftig. Speciellt frön och rot innehåller bl.a. akonitin.
Symtom:
Kan komma plötsligt, inom en timme, med brännande känsla i mun och svalg, kräkningar, diarré, salivavsöndring, kallsvettighet, myrkrypningar, synstörningar, hjärtrytmrubbningar, kramper och andningsförlamning.

Änglatrumpet

Växten är mycket giftig. Speciellt frön, blad och blommor innehåller bl.a. atropin.
Symtom:
Muntorrhet, hjärtklappning, yrsel, vida pupiller, dimsyn, oro och hallucinationer. I allvarliga fall eventuellt även medvetslöshet och kramper.

Ängssyra

Växten innehåller oxalater i låg halt.
Symtom:
Magbesvär, vid förtäring av stor mängd eventuellt även njurpåverkan.

 

Källa: http://www.giftinformationscentralen.se

Bilder utan namn: Fotoakuten.se

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2010-06-09 15:03 #6 av: Mari

Har ni några bilder på dessa växter som vi får använda till denna artikel så vore det jättesnällt Glad

Anmäl
2010-06-09 15:45 #7 av: DesK

I tråden Foton med Canon G11 finns en tulpanbild som du gärna får använda. Jag kan lägga in några av de växter jag har som du efterfrågar i CanonG11-tråden. Du får låna alla mina bilder som du kan ha glädje av, men jag är tacksam om du talar om för mig vilka du lånar Glad

Désirée

Anmäl
2010-06-09 15:46 #8 av: Mari

#7 Tack så mycket! Jag meddelar självklart vilka bilder jag lånar Skrattande

Anmäl
2010-06-10 15:51 #21 av: Mari

Tack för lånet av bilderna DesK, jag beskar dem jag använde så att artikeln inte blir allt för lång att bläddra igenom.

Anmäl
2010-06-10 18:43 #22 av: Elshira

Jag antar att Harsyra bara är giftigt i väldigt stora mängder (eller bara för djuren?) för jag vill minnas att jag plockade muggar fulla med dessa för att äta när jag var liten xD

Anmäl
2010-06-10 19:01 #23 av: Mari

#22 Det står att det är farligt i stora mängder, jag plockade också mycket och åt när jag var liten Skrattande Så jag tror nog att det ska vara onormalt mycket man ska äta i sig eller om man är känslig.

Anmäl
2010-06-10 19:17 #24 av: DesK

Stirrup du får göra som du vill med bilderna, jag är bara glad om någon av dem kan komma till nytta Glad

Tänk på att vissa saker kan vara farligt för hundar men inte för människor!

Désirée

Anmäl
2010-06-11 02:49 #25 av: LinaIsabell

Kan tillägga att 2-3 ricinfrön är tillräckligt giftiga för att döda en vuxen människa.

Anmäl
2010-06-12 20:02 #26 av: Chestnut

Bild på idegran.

(ni kan ta bort det här inlägget efter att ni har använt bilden)

Med vänliga hälsningar
Chess

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.